Základné prvky schodov

Základné prvky schodov

Pri návrhu schodiska okrem hlavných rozmerov priestoru, do ktorého schody osadíme, pracujeme aj s parametrami základných prvkoch schodišťa, ktoré určujú nie len jeho vzhľad, ale najmä trvácnosť, cenu a požadovaný úžitok. Tieto parametre v prvom rade konzultujeme so zákazníkom, aby sme zistili jeho potreby, predstavu o vyhotovení a zladili si aj cenu, ktorá sa od dohodnutej realizácie odvíja. Dohodnutú víziu schodiska potom projektujeme v 3D softwari, ktorý poskytne zákazníkovi  trojrozmernú vizualizáciu budúcich schodov a nám uľahčí prevod modelu do presných rozmerov jednotlivých prvkov schodiska. Hlavné časti schodov sú znázornené na nasledujúcom obrázku

 

Schodnica

Schodnica tvorí hlavný nosný konštrukčný prvok, kopíruje líniu stúpania schodov. Pri drevených samonosných schodov sú prítomné zvyčajne dve schodnice po stranách shodov. Dnes sa často využíva možnosť vytvoriť zváraním kovovú schodnicu z nosníkov a drevené schody na ňu inštalovať. viď. referencia....

Madlo

Základné rozdelenie schodiskových madiel je na priame a oblúkové. Pri oblúkových je kritickým faktorom počet osí, v ktorých je možné madlo ohnúť. Výroba ohýbaného madla je náročnejšia, čo sa odráža aj v cene. Z užívateľského hľadiska je dôležitý prierez madla, teda jeho tvar na dotyk. Madlo môže byť súčasťou zábradlia na schodoch, či galérii alebo môže byť namontované na stene (pozdĺť schodov).

Výplňový stĺpik

Stĺpiky tvoriace zábradlie sú veľmi dôležitým prvkom celkového designu schodov a ich sortiment poskytuje naozaj širokú ponuku typov, vyhotovení a nakoniec vizuálnych kombinácií vzhľadu zábradlia. Okrem drevených stĺpikov rôznych tvarov a hrúbok je možné použiť stĺpiky kovové, s povrchovou úpravou hliník, chrom a pod.. Obľúbené sú aj stĺpiky kombinované, kde sa na jednoduchý kovový stĺpik zábradlia 'natiahne' drevená ozdobná časť. Najčastejšie sa používa kombinácia dvoch druhov stĺpikov, pričom 

Nosný stĺp zábradlia

Tento úvodný, prípadne koncový stĺpik zábradlia, má okrem svojej technickej funkcie upevnenia schodiskového zábradlia,  aj výraznú estetickú funkciu, svojim zakončením, teda hlavou, či samotným tvarom dokáže dať chodisku elegantný, rustikálny alebo moderný vzhľad. Samozrejme, v tomto štýle sa zlaďují všetky časti schodov a rozhodnujúci je aj materiál, avšak tento stĺp je vždy dominantným prvkom.

Stupeň

Týmto pojmom sa označuje jednak schod ako taký, ale najmň nášlapná plocha schodu, vodorovná doska tvoriaca povrch schodu. Tu je veľmi podstatný materiál, z ktorého je stupeň vyrobený. Čím trvdší (dub, buk), tým je jeho trvácnosť vyššia. Stupeň je miestom, kde sú schody najviac zaťažené používaním. Stupeň väčšinou prečnieva nad nižší stupeň, prečnievajúca časť sa nazýva nos. Existujú však varianty, kde je okraj schodiskového stupňa zarovnaný s podstupicou pod ním. U drevených schodov je však prečnievanie štandardom, napokop prispieva aj k pohodlnosti stúpania. Pri obložení schodov sa mmôžeme stretnúť aj s variantami, kde je stupeň tvorený plávajúcou podlahou. Pri realizácii to však chce veľkú dávku skúseností a tiež dostatočne kvalitný povrch samotnej plávajúcej podlahy.

nástupný - prvý schod, nachádzajúci sa nad podestou

výstupný - posledný schod, ktorý je na úrovni podesty

jalový - stupeň, ktorý je na úrovni spodnej podesty, ktorý slúži na prekonanie výškového rozdielu

 

Podstupnica

Podstupnica je zvislá časť 'schodu', ktorá nie je namáhaná chodením a tak okrem dreveného vyhotovenia sa môžete stretnúť aj s vyhotovením z plávajúcej podlahy, či verzia omietnutej podstupnice. Je to častý priestor na zníženie ceny. Pohľadovo však podstupnica tvorí významný prvok a je dôležité zvážiť práve najmä celkový vizuálny výsledok v súvislosti s voľbou úspory ceny práve v tomto prvku schodiska.

tel.: 0904 231 086
email: baca.jaroslav@gmail.com
email: schodybaca@gmail.com