Ako vyhotoviť správny návrh schodiska

Ako vyhotoviť správny návrh schodiska

Dobrý návrh schodiska do požadovaného priestoru v sebe zahŕňa viac ako prepočet výšky stupňa a šírky schodov. Je to najmä o pomerne zložitom zladení priestorových možností s praktickosťou používania, technickými predpismi a zo zámerom vyhovieť predstave zákazníka. POmyselnou ozdobou, ktorá však tak isto musí spĺňať spomínané požaidavky, je potom zábradlie, osvetlenie a nezabudnime na miešanie farby laku tak, aby dokonale ladila s interiérom.

 

Základné rozmery a tvar

Už v našom dopytovom formulári sa pýtame na základné rozmery a tvar schodiska, ktoré vlastne určujú mantinely, do ktorých musíme shodisko umiestniť. Okrem štandardných tvarov dokážeme vyrobiť aj veľmi špecifické schodiská, ale tie od začiatku riešime osobne na mieste s klientom, nakoľko každý prvok schodiska bude atypický. Avšak aj pri štandardnom tvare hovoríme o schodoch na mieru, pretože každý prvok bude presne vypočítaný a navrhnutý v softwari, aby ho mohla počítačom riadená fréza vyrobiť. 

 

Materiál schodiska

V úvode nvárhu schodov si zákazník väčšinou aj definitívne vyberie materiál schodiska, kde si vždy musí zvážiť pomer trvácnosti materiálu a jeho cenu. Jednoznačne dub a javor splnia očakávania na dlhú životnosť a buk zasa môže priniesť úsporu tam, kde schody nie sú extrémne zaťažené alebo ide o chalupu či chatu. 

 

Konštrukcia shodov a schodníc

Nosnú časť schodov vždy tvorí schodnia. Kým pri samonosných drevených shodoch ide o drevenú lepenú konštrukciu s vysokou pevnosťou, ktorá sa spolu s celými schodmi ako jeden komplex osadí do voľného priestoru, pri železnej schodnici osadeniu schodov predchádza osadenie väčšinou zváranej schodice pevne k podlahe a stene domu. Stolárska práca sa potom odohráva už na hotovej konštrukcii. Betónový skelet, vhodný na drevené obloženie, prináša výhodu skôr v možnosti využívať ešte nedokončené schodisko na stavbe pred obložením drevom alebo voliť rôzne formu obloženia. V neposlednej rade treba spomenúť, že betónovým skeletom je možné niekedy vytvarovať neobvyklé línie schodiska. Či už pôjde o voľný priestor, betónový skelet alebo kovovú schodnicu na konštrukcii, vždy si miesto osobne presne zameráme, aby naše výrobky potom dokonale sadli na miesto určenia.

 

Technické parametre schodiska

Osobitou kapitolou je potom výpočet sklonu schodov, výšky a dĺžky schoda a priestoru pre zábradlie. Tu dochádza k najčastejším chybám pri amatérskom návrhu schodov. Výsledkom sú potom normy nespĺňajúce shodiská, alebo čo je horšie, nepraktické schodiská, po korých sa doslovne zle chodí alebo dokonca zvyšujú riziko úrazu na shodoch. Vždy je dobré so schodiskom rátať už pri projektu celého domu a aj v tejto fáze sme ochotní Vám poradiť s tvarom shodov, prípadne vyhotoviť predbežnú kalkuláciu na takéto schody. Ak ste aj na schody nemysleli, samozrejme Vám v softwari na tom určenom, návrh schodov vyhotovíme.

Ako vyhotoviť správny návrh schodiska

Predzloženie schodov na dielni

Vo výrobe shodov vždy treba myslieť na presnosť. Preto, ešte pred starostlivým zabalením jednotlivých častrí a dopravou ku klientovi, schodisko samostnatne zmontujeme na dielni (maximálne, ako to konštrukcia a typ schodov umožňuje), aby sme mali istotu, že je samo o sebe správne navrhnuté a vyrobené. Na mieste sa potom už doladjú iba detaily vychádzajúce z okolia osadenia schodov. 

 

Povrchová úprava stupňov a schodiska

Veľmi dôležitým faktorom celkového vzhľadu je aj farebné vyhotovenie. Z technického hľadiska je dôležité najmä to, že používame rekúske laky ADLER, ale z hľadiska estetického je dôležitý výber odtieňa. U nás si preto nie len vyberiete z odtieňa zo vzorkovníku, ale môžete priniesť aj napríklad časť plávajúcej podlahy, ktorá bude v okolí schodiska a my farbu schodiska dokážeme farbe okolitých materiálov prispôsobiť. Vždy treba rátať s tým, že štruktúra meteriálov je iná, ale odtieň je možné niekoľkými skúškami doladiť takmer identicky.
 
Naši klienti z celého Slovenska majú vždy dostatok priestoru a času na to, aby náš návhr shodov pripomienkovali a postupne odsúhlasili. Pri zameraní si môžu aj osobne prezrieť vzorku navrhnutého laku a povrchu zvoleného materiálu. Nakoniec, naše výsledky si môžete prezrieť v galérii už realizovaných shodov. Výroba schodov nás baví a práve preto ju robíme profesionálne, veď schody sú dominantou interiéru, vizitkou stolárskeho remesla a v neposlednej rade komunikačným prvkom medzi dôelžitými časťami domu.

tel.: 0904 231 086
email: baca.jaroslav@gmail.com
email: schodybaca@gmail.com