Schody, Široké

Prvá komunikácia  s týmto zákazníkom prebehla cez internet. Na našu emailovú adresu nám klient poslal rozmery betónového schodiska a my sme mu pripravili jednoduchý návrh. Po jeho odsúhlasení sme prišli osobne zamerať schodisko a klientovi sme ponúkli vzorky farieb a materiálu schodiska. Vďaka počítačom riadenej fréze sme vyrobili presné stupnice a podstupnice a osadili sme ich na betónový skelet. Súčasťou prác bolo aj osvetlenie schodiska na bočnej stene.

Mapa