Schody Rusovce, Bratislava

Bolo radosť vytvárať pre klienta tieto elegantné samonosné schody v novostavbe domu v Rusovciach (Bratislavský kraj). Naša práca spočívala v zameraní a samotnej realizácii schodov, nakoniec sme ich do Rusoviec prišli v krátkom čase namontovať. Tak nech dobre slúžia!