Schody, Šenkvice

Schodisko vytvorené na minimálnom priestore v netypickom svetlom laku. zábradlie kombinácia drevo a kov. Schodisko je trikrát lomené a presne vypočítané a navhrnuté v softwari do predom presne zameraného stavebného otvoru. 

Mapa