Schody, Široké

Obloženie betónového schodiska v rodinnom dome, svetlé stupnice, podstupnice z alternatívneho materiálu, zábradlie kombinácia drevo/kov. Náhľad na postup montáže.

Mapa