Schody, Svidník

Do klasického "vidieckeho" interiéru sme vytvorili schodisko upevnené na železných zváraných schodniciach. Tie sú buď upevenené do steny alebo k nosnému kovovému stĺpku. jednotlivé lomené schody boli presne navrhnuté v softwari a takmer každý schod má odlišný tvar tak, aby presne sadol do stavebného priestoru. Povrchová úprava je opäť kvalitných rakúskym lakom ADLER pri zachovaní prirodzeného vzhľadu dreva tak, aby schody celkovo zapadli do interiéru.

Mapa