Schody, Považská Bystrica

Jednoduché schody do úzkeho priestoru s požiadavkou na maximálnu úsporu materiálu. Je tu teda použitý neštandardný lacnejší materiál, svolili sme dvakrát lomené schody a vypočítali technické parametre schodiska tak, aby ešte stále spĺňalo požiadavku praktického používania

Mapa